finparada

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2005 Cíl společnosti:
Díky vlastnímu systému zpracování dat chceme nabídnout klientům důležité informace z oblasti bankovního a pojišťovacího trhu

Historie:
V roce 2000 zakládají dva společníci se zkušenostmi z bankovního a softwarového sektoru společnost Scott & Rose. Společnost začíná zpracovávat data a informace o poplatcích bank do první databáze a odběr informací si objednává první klient. V dalších letech roste rozsah poskytovaných výstupů, k prvotnímu zpracování poplatků začínáme zpracovávat i úrokové sazby a další informace (parametry) o bankovních produktech. Roste i počet bank, kterým dodáváme data a informace.Od ledna roku 2016 rozšiřujeme zpracování Monitoringu klíčových informací o měsíční monitoring za pojišťovací trh. Každý měsíc detailně analyzujeme 2-3 produktové inovace, nové produkty a služby, nové technologie a další relevantní informace z pojišťovacího trhu.

V polovině roku 2015 spouštíme na portále Finparáda.cz agendu mikropůjčky (někdy se hovoří také o rychlých půjčkách) včetně kalkulačky a žebříčku nejlepších nabídek. Pro mikropůjčky pravidelně měsíčně zpracováváme vstupní data.

Koncem roku 2014 spouštíme projekt zpracování dat a informací za oblast podílových fondů. Denně stahujeme ceny, ze kterých vypočítáváme výkonnost za cca 2000 podílových fondů, měsíčně pak aktualizujeme další informace jako správce fondu, investiční horizont, měnu, vlastní jmění, minimální investici, poplatky (vstupní, výstupní a za správu), riziko, TER, benchmark a odkazy na měsíční zprávu a klíčové informace pro investory. Databáze za podílové fondy postupně čítá již více jak 5 milionů datových položek! Nově na Finparádě.cz vytváříme žebříčky podílových fondů dle jednotlivých kategorií a vytváříme Fondindex za podílové fondy. Spouštíme také Sporoindex, který mapuje vývoj úrokových sazeb spořicích účtů.

V první polovině roku 2013 se účastníme výběrového řízení pro dodávku týdenního Monitoringu klíčových informací za bankovní trh, který vždy obsahuje širší analýzu 3-4 nejdůležitějších událostí (nové produkty, služby, inovace, změny sazeb, poplatků, nové technologie, atd.) s vymezením dopadů pro banku, pro kterou výstup zpracováváme. Výběrové řízení vyhráváme a stáváme se pravidelným dodavatelem týdenního Monitoringu. Finanční zpravodajský portál Finparáda.cz v dubnu 2013 přichází s novým projektem. Jde o soustředění informací o všech slevách a bonusech od bank, stavebních spořitelen, pojišťoven a penzijních společností na jednom místě. Stránky jsou jak součástí jednotlivých produktových agend na Finparádě.cz, tak se na ně dostanete i přes novou stránku Slevoparáda.cz

Na základě výsledků žebříčků nejlepších produktů na portálu Finparáda.cz vyhodnocujeme v lednu 2012 Finanční produkty roku 2011 - více zde V polovině roku 2012 rozšiřujeme spolupráci s portálem Peníze.cz o dodávku dat za oblast úvěrových produktů a o hodnocení nejlepších finančních produktů podle Žebříčků portálu Finparáda.cz. 30.6.2012 slavíme první narozeniny portálu Finparáda.cz s novou Kalkulačkou penzí včetně konfigurátoru dalších možností spoření. Na portál MBpoint.cz převádíme z MS Excel modely pro benchmark poplatků Coral a úrokových sazeb Varan.

V polovině roku 2011 spouštíme finanční portál pro veřejnost www.finparada.cz s vlastní redakcí a zpravodajstvím. Obsah Finparády.cz se nám daří postupně integrovat na zpravodajský portál Aktuálně.cz, Peníze.cz a další místa internetu - viz Partneři.
Za prvních šest měsíců dosahujeme na portálu Finparáda.cz a na partnerských místech internetu více než 120 tis. návštěv.

V roce 2009 také spouštíme nový portál Money & Business point www.mbpoint.cz, na kterém integrujeme nabídku Competitive intelligence pro finanční specialisty. Zkušenosti se zpracováním, srovnáním a analýzou dat a informací o finančních produktech využíváme od roku 2009 pro přípravu a realizaci systému hodnocení v soutěži Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna, kterou vyhlašuje prostřednictvím Hospodářských novin vydavatelství Economia.

V roce 2005 vstupujeme na Slovenský trh a navazujeme spolupráci s prestižním klientem - Slovenskou bankovní asociací, pro kterou rozvíjíme námi připravený benchmark poplatků ve vybraných Evropských státech. V následujících letech získáváme další bankovní klienty v SR. V České republice rozšiřujeme poskytované služby i na specializované mystery shoppingy zaměřené na finanční produkty a začínáme dodávat data a informace o pojišťovacích produktech a produktech stavebních spořitelen..

Scott & Rose, 2001-2016